TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI


Nice güzellere bağlandım kaldım. 
 Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum.
 Her türlü isteğim topraktan aldım. 
 Benim sâdık yârim kara topraktır.1. Yukarıdaki dörtlüğün kafiye türü ve şeması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 A) tam kafiye, abab B) yarım kafiye, abba C) tunç kafiye, aaab D) zengin kafiye, aaba E) yarım kafiye, aaab


2.ve 3.soruyu aşağıdaki dörtlüğe yanıtlayınız
Türklüğün vicdanı bir Dini bir,
vatanı bir Fakat hepsi ayrılır
Olmazsa lisanı bir

 2. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelik vardır? 
A) Lirik B) Epik C) Didaktik D) Pastoral E) Satirik

 3. Dörtlükte kullanılan redif aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) –ı bir B) bir C) –anı bir D) –ir E) redif yoktur

 Dudağında yangın varmış dediler 
Ta ezelden yayan koşarak geldim. 
Alev yanaklara sarmış dediler 
Sevda seli oldum, taşarak geldim. 

 4. Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek yoktur? 

A) Redif B) Yarım uyak C) Tam uyak D) Zengin uyak E) Çapraz uyak

 Bulutların çıkınında
 Mis kokulu güvercinleri gökyüzünün 
Çıldırtırlar insan gözlü kedileri 
Ay doğar kuyulara yalınayak
 Telgraf tellerinde gemi leşleri 

5. Bu dizelere bakılarak şair Oktay Rifat Horozcui çin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sanatsız bir anlatımı tercih etmiştir. B) Alışılmamış bağdaştırmalara yer vermiştir.
C) Doğal gerçekliği olduğu gibi yansıtmıştır. D) Sembolik ifadelerden uzak durmuştur.
 E) Öznel anlatımdan kaçınmıştır

 6. “Yeditepe üstünde zaman bir gergef işler." dizesinde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Teşbih B) Mübalağa C) Kinaye D) Teşhis E) Tenasüp

 7. Şiirin bütün birimlerinde kendisini hissettiren ana duyguya ve şiirin yazılma amacı olan kavrama ne ad verilir? 

 A) Konu B) Düşünce C) Tema D) Yapı E) Ahenk

 8. Aşağıdaki mısraların hangisinde imge yoktur? 

A) Eteklerinde güneş sarısı bir yığın yaprak
 B)Denizleri bahtiyar eden günler kısalır
C) Sakın şaşırma küçüğüm üşümüş bir serçe gibi
 D) Sonra yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda.
 E) Ta boğazıma kadar çıkan deli yağmura

 Yeşil ördek gibi daldım göllere
 Sen düşürdün beni dilden dillere
 Başım alıp gidem gurbet illere
 Ne sen beni unut ne de ben seni

 9. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır. B) Halk söyleyişlerine yer vermiştir. C) Tam kafiye kullanılmıştır. D) 11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir. E) Benzetme sanatı yapılmıştır.
 ”Şiir gerçeği mecaz ve imgelerle değiştirerek aktarır.”

10. Cümlesinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A)Şair gerçeği dönüştürerek anlatır.
B)Şiirdeki gerçek görünen gerçek değildir.
C)Şairin amacı gerçekleri olduğu gibi aktarmak değildir. 
D)İmge ve mecazlarla şiir gerçeği ortaya çıkar.
E) Şair gerçeği değil hayalleri yazar.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.