İnternet Programcılığı Final Sorularıİnternet Programcılığı Dersi (Php) 2.Dönem 3.Yazılı Test Soru ve Cevapları

 1.Her türlü sistem bilgisini hangi değişkende bulabileceğimizi gösteren PHP fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 A) info() B) infophp() C) phpinfo() D) phphow()

2.PHP’de sadece doğru ya da yanlış değerini alan veri tipi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) float B) array C) string D) boolean

3. Aşağıdakilerden hangisi web programlama dili türlerinden biri değildir?
 A) PHP B) HTML C) Perl D) ASP

4. Aşağıdakilerden hangisi apache web sunucusunun konfigürasyon dosyasıdır?

 A) httpd.conf B)config.php C)Php.conf D)http.php

 5. Aşağıdakilerden hangisi bir veri tabanı türüdür? 

A) MySQL B) PHP C) Apache D) phpMyAdmin

 6. Phpmyadmin klasörünü htdocs klasörü altına taşıdığımızda internet tarayıcımızda hangi adresten ulaşabiliriz. 

A) http://phpmyadmin/ B) http://htdocs/phpmyadmin C) http://localhost/phpmyadmin
 D) http://phpmyadmin/htdocs


7. $a *=$b; komutunun anlamı nedir?
A) $a=$a*$b; B) $b=$a*$b; C) $a=$b*$b; D) $b=$a*$a;

8. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonda değer döndüren deyimdir?

 A) next B) return C) back D)rotate

9. ? 1 2 3 4 5 6 Yukarıdaki PHP kodunun çalışması durumunda üreteceği çıktı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) 0 B) 1 C) 3 D) 5 10.

10-) if ($yas>18) && ($cinsiyet=”erkek”) kodunun anlamı nedir? 

A) Yaşı 18’ den büyük ve cinsiyeti erkek ise
 B) Yaşı 18’ den büyük veya cinsiyeti erkek ise
C) Yaşı 18’ ve cinsiyeti erkek değil ise
 D) Yaşı 18’ den küçük ve erkek ise

11. Sistemden tarih ve saat fonksiyonunu almaya yarayan ve geriye dizi döndüren fonksiyonnedir? 
A) getdate() B) mktime() C) time() D) mkdate()


12. Yukarıdaki kodun ekran çıktısı nedir?
A) 10 B) 11 C)9 D)12

13. Aşağıdakilerden hangisi dizi sıralama fonksiyonudur? 

A) array() B) sort () C) array_slice () D)array_shift()

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.