- If yapısı
- If Else yapısı
- Else if yapısı
- Switch - Case Yapısı
- Örnek uygulamalar
Klavyeden girilen 2 sayıyı karşılaştıran program kodları Kaynak
            int sayi1 = 0;
            int sayi2 = 0;
            Console.WriteLine("1. Sayiyi Giriniz");
            sayi1 = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("2. Sayiyi Giriniz");
            sayi2 = int.Parse(Console.ReadLine());
            if (sayi1 > sayi2) Console.WriteLine("1. Sayı Büyük");
            if (sayi2 > sayi1) Console.WriteLine("2. Sayı büyük");
            if (sayi1==sayi2) Console.WriteLine("Sayilar eşit");
            Console.Read();

1-7 arasında girilen haftanın gününe göre gün ismini söyleyen program komutları Kaynak
            int haftaningunu = 0;
            Console.WriteLine("Haftanin gününü giriniz");
            haftaningunu = int.Parse(Console.ReadLine());
            if (haftaningunu == 1) Console.WriteLine("Pazartesi");
            if (haftaningunu == 2) Console.WriteLine("Salı");
            if (haftaningunu == 3) Console.WriteLine("Çarşamba");
            if (haftaningunu == 4) Console.WriteLine("Perşembe");
            if (haftaningunu == 5) Console.WriteLine("Cuma");
            if (haftaningunu == 6) Console.WriteLine("Cumartesi");
            if (haftaningunu == 7) Console.WriteLine("Pazar");


            Console.ReadLine();

Klavyeden girilen aya göre hangi mevsimde olduğunu gösteren program kodları Kaynak
int yilinayi = 0;
            Console.WriteLine("hangi aydayiz giriniz");
            yilinayi = int.Parse(Console.ReadLine());
            if ((yilinayi == 1) || (yilinayi==2) || (yilinayi==3))
                Console.WriteLine("Kış mevsimi");
            if ((yilinayi == 4) || (yilinayi == 5) || (yilinayi == 6))
                Console.WriteLine("Bahar");
            if ((yilinayi == 7) || (yilinayi == 8) || (yilinayi == 9))
                Console.WriteLine("Yaz mevsimi");
            if ((yilinayi == 10) || (yilinayi == 11) || (yilinayi == 12))
                Console.WriteLine("Son mevsimi");
           

            Console.ReadLine();


Ekrandan girilen sayının okunuşunu yazan program kodları Kaynak
            int sayi = 0;
            sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
            if (sayi == 0) Console.WriteLine("sıfır");
            if (sayi == 1) Console.WriteLine("bir");
            if (sayi == 3) Console.WriteLine("üç");
           Console.ReadLine();

Şifre kontrol uygulaması kodları Kaynak
            int sabitsifre = 12345;
            int ekransifre = 0; Console.WriteLine("Şifreyi giriniz");
            ekransifre = int.Parse(Console.ReadLine());
         
 if (sabitsifre == ekransifre)
                Console.Write("Şifre doğru");
            else
                Console.WriteLine("Şifre yanlış");
           
            Console.ReadLine();


Sayının tek yada çift olduğunu bulan program kodları Kaynak
int sayi = 0;
            Console.WriteLine("Sayi giriniz");
            sayi = int.Parse(Console.ReadLine());

            if ((sayi % 2) == 0)
                Console.WriteLine("Çift");
            else
                Console.WriteLine("tek");


            Console.ReadLine();Sayıları else if yöntemiyle karşılaştıran program kodları Kaynak
            int sayi1 = 6;
            int sayi2 = 5;
            if (sayi1 > sayi2)
                Console.WriteLine("Sayı 1 büyük");
            else if (sayi1 < sayi2)
                Console.Write("sayı 2 büyük");
            else
                Console.Write("sayılar eşit");

Switch case yöntemi ile rakamları okuma Kaynak
int rakam = 0;
             Console. WriteLine("Rakam giriniz");
             rakam = int.Parse(Console.ReadLine());
             switch (rakam)
             {
                 case 1: Console.WriteLine("bir"); break;
                 case 2: Console.WriteLine("iki"); break;
             }
             Console.ReadLine();
Ekrandan girilen ifadenin harf mi rakam mı işaret mi olduğunu bulan program kodları

string metin = "";

            metin = Console.ReadLine();
            switch (metin)
            {
                case "a": Console.WriteLine("Harf giriniz"); break;
                case "b" : Console.WriteLine("Harf girdiniz"); break;
                case "c": Console.WriteLine("Harf girdiniz"); break;
                case "0": Console.WriteLine("rakam girdiniz"); break;
                case "1" : Console.WriteLine("rakam girdiniz"); break;
                case "?": Console.WriteLine("Soru işareti girdiniz"); break;

                   
            }

            Console.ReadLine();

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.